CENTRAL VETERINARY SOCIETY
Established 1870
A Division of the British Veterinary Association

CVS logo

Members of Council, 2006-2007

President Dr. Peter J. Lane, BVetMed, DrMedVet, MRCVS
Senior vice-president Mr. Carl Boyde, MRCVS
Junior vice-president Dr. Andrew T. B. Edney, BVetMed, MA, DVetMed, MRCVS
Hon. Secretary Mr. Christopher Laurence, ... MRCVS
Hon. Treasurer
 
Mr. C. R. Herbert, BVSc, MRCVS
 
BVA Representative Professor John Bleby, TD, JP, BVetMed, DVetMed, CBiol, FIBiol, DLAS, MRCVS
AWF Representative Mr. Roger Ewbank, OBE, BVSc, MVSc, CBiol, FIBiol, MRCVS
Hon. Auditor Mr. A. M. R. Nelson, BSc, MRCVS
Hon. Auditor
 
Mr. John J. Oliver, BVetMed, MRCVS
 
Ordinary members Professor John Bleby, TD, JP, BVetMed, DVetMed, CBiol, FIBiol, DLAS, MRCVS
Mr. Roger Ewbank, OBE, BVSc, MVSc, CBiol, FIBiol, MRCVS
Mr. Brian D. Hoskin, BVM&S, MRCVS
Mr. Keith C. Meldrum, CB, BVM&S, DVSM, HonFRSH, MRCVS
Mr. A. M. R. Nelson, BSc, MRCVS
Mr. John J. Oliver, BVetMed, MRCVS
Mr. Bryan R. Pooley, BVetMed, MRCVS
Mr. Alastair R. Porter, MA, HonDVSM, HonAssRCVS
Dr. John D. Reilly, BSc, BVSc, PhD, MRCVS
Mr. Howard C. Robinson, BVSc, MRCVS
Lord Soulsby of Swaffham Prior, MA, PhD, DSc, AM, DVSM, DVM&S, DVM, DVSc, FRCVS
Mr. Clive B. Woodham, BVetMed, MSc, MRCVS
Dr. Abigail L. Woods, MA, MSc, PhD, MRCVSHome page